Концепція проекту

КОНЦЕПЦІЯ
обласного інноваційного проекту із профорієнтації шкільної молоді «ПрофіСтарт: юні обирають майбутнє»
на 2012-2015 роки
п р о е к т

І. Загальні положення

Для сучасного етапу розвитку ринку праці області і країни в цілому характерна втрата ідеології суспільної значимості праці, зміна ціннісних орієнтацій населення, перш за все молоді.
 
Необдуманий вибір молодою людиною майбутньої професії ускладнює її професійну кар’єру, заважає забезпеченню підприємств і установ кваліфікованою робочою силою, провокує молодіжне безробіття, призводить до додаткових витрат коштів на виплату допомоги по безробіттю та професійну перепідготовку молодих безробітних Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
  
Корінь проблеми полягає у професійній дезорієнтованості школярів, відсутності в проведенні системної, широкомасштабної роботи з професійної орієнтації учнівської молоді спільних зусиль загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, органів місцевого самоврядування і державного управління, служби зайнятості та роботодавців.
 
Для досягнення збалансованості між професійними інтересами, можливостями людини і потребами суспільства необхідні нові форми навчальної та інформаційно-роз’яснювальної роботи з молоддю із залученням всіх зацікавлених сторін. Спільні дії, спрямовані на усвідомлення молодими людьми необхідності правильного вибору професії, підвищать їх мотивацію до праці та ефективність працевлаштування.
  
ІІ. Мета Проекту
-       запобігання молодіжному безробіттю шляхом створення передумов цілісної системи професійної орієнтації молоді, інтегрованої в діяльність всіх зацікавлених у ній сторін;
-       формування у шкільної молоді стійкої мотивації до праці, прагнення жити і працювати на Херсонщині;
-       сприяння професійному самовизначенню школярів, їх творчому та інтелектуальному розвитку;
-       формування специфічними методами відповідального ставлення молодих людей до планування професійної кар’єри за рахунок розширення знань про світ професій та спеціальностей, особливо – актуальних на ринку праці області;
-       популяризація професій, які користуються попитом на регіональному ринку праці.
   
ІІІ. Завдання Проекту
 
Проект «ПрофіСтарт» передбачає виконання наступних завдань:
-       координація діяльності органів влади, місцевого самоврядування, освіти, культури, державної служби зайнятості, соціальних партнерів та роботодавців, пов’язаної з виконанням завдань Концепції;
-       створення передумов для професійної самореалізації молоді та запобігання молодіжному безробіттю шляхом проведення комплексу заходів з професійної орієнтації учнівської молоді;
-       забезпечення проведення ефективної профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів, спрямованої на формування позитивної мотивації до набуття професій та спеціальностей, які користуються сталим попитом на ринку праці, відповідно до професійних інтересів, нахилів, здібностей та стану здоров’я молоді;
-       відновлення престижу робітничих професій в суспільстві;
-       формування обєднаного регіонального  інформаційного ресурсу, корисного для подальшої роботи з профорієнтації школярів;
-       набуття учасниками проекту знань та практичних навичок, корисних у подальшій професійній самореалізації особистості, у формуванні їх конкурентоздатності на ринку праці.
   
Комплекс заходів проекту «ПрофіСтарт» спрямований на:
-   учнів 8-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів;
-   їхніх батьків;
-   педагогічних працівників (шкільних психологів, соціальних педагогів, вихователів та вчителів);
-   бібліотекарів, що працюють з дітьми.
 
IV. Засоби реалізації Проекту, строки виконання
  
Реалізація проекту «ПрофіСтарт» передбачає співпрацю органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, культури, освіти, служб для молоді, державної служби зайнятості, спрямовану на реалізацію Проекту, як соціального замовлення, шляхом використання визначених засобів проведення навчальної, інформаційно-роз’яснювальної та профорієнтаційної роботи. Реалізація Проекту буде здійснюватися на засадах соціального партнерства. Проект розроблено на період 2012-2015 роки.
   
V. Фінансове забезпечення
Фінансове забезпечення виконання проекту «ПрофіСтарт» буде здійснюватися учасниками Проекту за рахунок:
 
- коштів місцевих бюджетів в межах загальних асигнувань, передбачених на проведення профорієнтації учнів загальноосвітніх навчальних закладів, регіональних та галузевих заходів і програм;
- коштів і матеріальних ресурсів фізичних і юридичних осіб, спонсорських та інших надходжень, що виділяються у відповідності з чинним законодавством;
- коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в межах кошторисних призначень на проведення профорієнтаційної роботи за рішенням правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
-   інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.
      
VI. Очікувані результати
                                                            
Реалізація проекту «ПрофіСтарт» сприятиме:
 
- координації роботи в частині профорієнтації молоді структурних підрозділів облдержадміністрації, державної служби зайнятості, громадських організацій та роботодавців;
- зростанню зайнятості та зменшенню безробіття серед молоді;
- формуванню у молодих людей стійкої мотивації до ефективного вибору професії та легальної продуктивної зайнятості;
- гармонійному розвитку особи, оптимізації процесу її соціально-професійного становлення, вихованню патріотичного ставлення молоді до своєї країни та рідного краю;
- підвищенню соціального статусу робітника в суспільстві та відновленню престижу робітничих професій та спеціальностей;
- цілеспрямованому і систематичному проведенню роботи з професійної орієнтації учнів загальноосвітніх шкіл;
- підвищенню рівня інформаційно-роз’яснювальної роботи з батьками щодо професійного самовизначення учнів.
     
VІI. Етапи реалізації Проекту
 
Підготовчий етап (вересень – до 20-ого жовтня 2012 року):

- вирішення організаційних питань на місцях щодо роботи за проектом «ПрофіСтарт» на засадах  партнерства;
- інформаційно-рекламна кампанія проекту «ПрофіСтарт». Відбір учасників Проекту з числа учнів 8-х класів у містах/районах;
- PR проекту.
 
 І етап. 2012-2013 навчальний рік.
Тема І етапу: «Топ-5 професій нашого міста/району» (командний проект).

3-я декада жовтня 2012 року – проведення комплексного заходу «ПрофіСтарт у всесвіт професій», що включатиме презентацію Проекту; тренінги для дітей-учасників, семінари для організаторів Проекту на місцях – представників відповідних районних служб, установ, закладів; стендову презентацію потенційних роботодавців, професійних та вищих навчальних закладів Херсонської області.

Листопад 2012-березень 2013 рр. – робота учасників над груповим проектом (профорієнтаційні екскурсії, проведення учасниками соціологічного дослідження з метою визначення найпопулярніших та найперспективніших професій у своєму місті/районі; участь у обласних вебінарах, скайп-конференціях; щомісячна презентація результатів виконаної за Проектом роботи на web-сторінці проекту (подача матеріалів електронною поштою) та на сторінках груп у соціальних мережах Facebook, ВКонтакте (особисте представлення).

Квітень 2013 року – підсумковий захід першого року Проекту: обласний ярмарок професій для шкільної молоді «ПрофіСтарт: обери майбутнє!». Конкурс-захист командних проектів «Топ-5 професій нашого міста/ району». Нагородження команд-переможців дипломами та призами.
  
ІІ етап. 2013-2014 навчальний рік.
Тема ІІ етапу: «Професія, яку я обираю»
(створення учасниками індивідуальних конкурсних медіа-проектів).

Жовтень 2013 року – Установча сесія (захід) для учасників та організаторів.

Листопад 2013-березень 2014 рр. – робота за Проектом: стажування, індивідуальні практикуми, відео-репортажі та інтерв’ю з представниками обраної професії, творчі роботи тощо; участь у обласних вебінарах, скайп-конференціях; щомісячна презентація результатів виконаної роботи на web-сторінці Проекту (подача матеріалів електронною поштою) та на сторінках груп у соціальних мережах Facebook, ВКонтакте (особисте представлення).

Квітень 2014 року – підсумковий захід – обласний конкурс медіа-проектів та їх публічна презентація, нагородження переможців дипломами та цінними призами.
  
 ІІІ етап. 2014-2015 навчальний рік.
Тема ІІІ етапу: «Карта професій нашого краю»
(груповий проект, у якому кожна команда учасників створює карту професій свого міста/району, з використанням напрацьованих матеріалів).

Жовтень 2014 року – установча сесія (захід) для учасників та організаторів

Листопад 2014-березень 2015 рр. – робота за Проектом: участь у обласних вебінарах, скайп-конференціях; щомісячна презентація результатів виконаної роботи на web-сторінці Проекту та на сторінках груп у соціальних мережах Facebook, ВКонтакте.

Квітень 2014 рік – підсумковий захід – конкурс презентацій створених районними командами карт професій, нагородження переможців дипломами та цінними призами.

Підведення підсумків 3-річного проекту.

Публікація обєднаного ресурсу «Карта професій нашого краю».